Nilai dan etika perkhidmatan awam

Adalah wajar nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam dijelaskan secara terperinci dan mendalam meliputi apa yang telah dinamakan sebagai Tonggak Duabelas The Twelve Pillars iaitu: Perkhidmatan Awam adalah satu institusi utama masyarakat dan negara.

Perkhidmatan Awam bertanggungjawab membentuk satu masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi terbuka yang berpandukan kepada kepentingan awam, menjaga keamanan dan perundangan, menggalakkan inovasi, penyelidikan dan pembangunan tamadun. Mengekal dan memelihara kepercayaan terhadap tugas yang diberikan.

Merupakan standard mutlak bagi mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan. Memberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota Perkhidmatan Awam sebagai institusi utama yang memberi sumbangan kepada pembangunan tamadun masyarakat.

Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.

Membentuk sikap dan pembawaan anggota Perkhidmatan Awam bersesuaian dengan semangat Rukunegara. Kad Perakam Waktu Pekeliling-pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Untuk melaksanakan etika kerja yang baik anggota perkhidmatan awam perlu meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang.

Perkhidmatan Awam memberikan perkhidmatan kepada Raja, Kerajaan dan rakyat dengan penuh kesetiaan. Tujuh Teras Etika Perkhidmatan adalah: Anggota Perkhidmatan Awam, disamping perlu memiliki nilai dan sikap yang positif, seharusnya juga mencari pendekatan baru bagi meningkatkan kepakaran agar mereka lebih cekap dan inovatif ke arah menyumbang kepada pembangunan negara.

Perkhidmatan Awam menjalankan hak-hak dan kuasa-kuasanya dengan penuh tanggungjawab serta berlaku adil kepada rakyat yang menerima khidmatnya. Memupuk tanggungjawab bersama, mengeratkan perhubungan dengan kakitangan dan mewujudkan suasana yang sihat dan cekap dalam perkhidmatan.

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Berusaha mengikis sikap mementingkan diri Bekerja dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh negara Berpegang teguh kepada ajaran agama Oleh yang demikian, kefahaman terhadap Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam amatlah penting kerana ianya: Anggota Perkhidmatan Awam di Malaysia mempunyai empat peranan utama dalam pembangunan negara iaitu: Menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota Perkhidmatan Awam bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah sebagai pekerja negara.NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 1.

Nilai peribadi asas 2. Nilai-nilai mengutamakan pelanggan 3. Nilai-nilai kepimpinan 4. Nilai-nilai profesionalisma 5. Nilai-nilai Produktiviti dan kualiti 6. Nilai-nilai keagamaan 1. NILAI-NILAI PERIBADI ASAS 1. Amanah 2. Bertanggungjawab 3. Ikhlas 4. Berdedikasi 5.

Berdisiplin 6. Bekerjasama 7. Bersih 8. Tekun 9. Sederhana 2. Perkhidmatan Awam merupakan institusi penting bagi melaksanakan dasar yang digubal dalam membantu usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat.

Teras Perkhidmatan Awam Bersih, Cekap dan Amanah Penerapan Nilai-nilai Murni Kepimpinan Melalui Teladan Pemakaian Tanda Nama Kad Perakam Waktu Pekeliling-pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Untuk melaksanakan etika kerja yang baik anggota perkhidmatan awam perlu meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang.

Nilai-Nilai Utama Perkhidmatan Awam Etika Perkhidmatan Universiti Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam Zainon Hj. Din 18 JULAI - Program Bimbingan PTK Nilai-Nilai Utama Perkhidmatan Awam Etika Perkhidmatan Universiti Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam Zainon Hj. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam 1.

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 2. ETIKA KERJA DALAM PERKHIDMATAN AWAM Definisi Etika kerja adalah prinsipprinsip moral yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi bagi mengawal tingkah laku pekerja organisasi tersebut.

Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam - PowerPoint PPT Presentation

ETIKA PERKHIDMATAN AWAM 1. Mengekalkan dan memelihara kepercayaan terhadap tugas yang 5/5(24).

Download
Nilai dan etika perkhidmatan awam
Rated 4/5 based on 19 review